top of page

NARUČITELJ:

Dubrovačka razvojna 
agencija - DURA

KREATIVNI TIM:

Kristina Mirošević
Ivana Putica (studio &P)


 

Kvart-o-kracija

vizualni identitet, ime i slogan projekta participativnog budžetiranja 

 

IME

Kvartokracija  / Quartocracy

Ime je nastalo kovanicom riječi “kvart” (predio grada), odnosno “kvart o - ... ” koja se odnosi na stanovnike kvarta koji govori o idejama za poboljšanje svog mjesta življenja i “demokracija” (vladavina naroda). Ovo se također prenosi i u englesku verziju gdje se spajaju i engleske inačice tih riječi “quart” i “democracy”

SLOGAN

Zamisli. Sudjeluj. Ostvari. / Imagine. Participate. Realize.

Slogan sumira korake koji se događaju u procesu participativnog budžetiranja, te direktno poziva na građanski angažman: Zamisli. Sudjeluj. Ostvari.

Zamisli - građani predlažu svoje ideje; Sudjeluj - građani razrađuju ideje u projekt, te glasaju za najbolje od njih; Ostvari - najbolje ideje se financiraju i realiziraju.

 

KONCEPT

Crvena, modra i bijela boja, asocijativno su se nametnule kao boje koje povezujemo sdemokracijom (izbori), ali i sa dubrovačkom tradicijom (dubrovački grb), a u daljnoj razradi vizuala pojavljuju se karakteristične dubrovačke vizure u kombinaciji s mogućim rješenjima koje bi građani predložili za poboljšanje kvalitete svog života u kvartu (nadstrešnice za stanice, dječje ljuljačke, sprave u parku,rasvjeta na mjestima na kojima nedostaje, mobilne biblioteke, više zelenila...)

U samom logotipu pojavljuje se i znak - pravokutnik sa kvačicom, a ima dvojako značenje: njegovo pozicioniranje iza riječi “Kvart o“ sugerira nastavak rečenice Kvart o... novim klupama / novom igralištu / boljoj rasvjeti... , ali i označavanje izbora (izbora najboljeg predloženog projekta).

Svi materijali prenose poruku o procesu participarivnog budžetiranja, te akcentorajućim bojama i ilustracijama bude interes promatrača/građanina za aktivnim sudjelovanjem te su zamišljeni da budu podjedanko atraktivni svim dobnim skupinama društva.

 

2. mjesto na natječaju

BONSENJO_AGENCIJA_LOGOTIP-01.png
bottom of page