top of page

CROATIAN CITY STORIES - Dubrovnik KARTE/playing cards 

52 Karte + knjižica

Dimenzije: 7x10 cm

Proizvodi: Studio Bonsenjo

Karte sa pričama

i ilustracijama iz dubrovačke povijesti, kulture i baštine.

52 Playing cards + Booklet

Dimensions: 7x10 cm
Produced by: Studio Bonsenjo

Playing cards with stories and illustrations from Dubrovnik history, culture and heritage.

Croatian City Stories – Dubrovnik kolekcija suvenira nudi svjež i zanimljiv pogled na staru priču (priču o Gradu Dubrovniku – njegovoj povijesti i kulturi). CCDS serija suvenira se sastoji od platnenih torbi – koje su praktične i mogu se svakodnevno korisiti, specijalnih magenta (tehnika UV tiska na pleksiglasu), prelijepih bookmarka i ilustriranih igraćih karata koje sadrže zanimljive činjenice o povijesti i kulturi grada Dubrovnika. Ovo je poseban lokalni souvenir koji je rezultat dugotrajnog istraživanja i suradnje mladih stručnjaka. Koristeći igraće karte i druge suvenire koji se baziraju na istražen- im motivima, ovaj koncept nudi originalnu (Dubrovačku) priču. Poznati likovi i motivi povijesti i kulture grada Dubrovnika su zamijenile stanradne likove klasičnih (francuskih/poker) igraćih karata: Knez je zamjenio Kralja, Dama u nosiljci Kraljicu, a Plemić – Dečka.
Znakove pik, tref, srce i karo zamijenili su motivi dubrovačke arhitekture i tradicionalnog nakita (Peružina – kuglice ogrlice, privjesak u obiku srca, rozete u klaustru dominikanskog samostana). Tipogra ja Laus koja je napravljena specijal- no za ovaj project, inspirirana je renesansnim rukopisom iz 15. st. koji je korišten za natpise na Kneževom Dvoru i Velikoj Onofrijevoj fontani.

Croatian City Stories – Dubrovnik souvenir collection is o ering a fresh and interesting view of an old story (story of Dubrovnik culture and history). CCSD souvenir collection is made of tote bags – which are practical and can be used in everyday life, special UV on plexiglas magnets, beautiful bookmarks and illustrated playing cards containing interesting facts about Dubrovnik history and culture. This is a distinctive local souvenir resulting from long research and collabora- tion of young experts. By using playing cards and other souvenirs based on the explored motifs, the concept o ers an original Croatian (Dubrovnik) story. The well-known gures and motifs of the history of Dubrovnik have thus replaced the standard face cards and suits of traditional (French/poker) playing cards: the Rector has substituted the King, the Lady in a Sedan Chair replaces the Queen and the Nobleman represents a Jack.
Instead of the spades, clubs, hearts and diamonds, there are the details of Dubrovnik architecture and traditional jewellery (Peružina necklace beads, Heart-shaped pendant, Dominican monastery rosettes). Laus typography has been created for the project, inspired by the 15th c. Renaissance manuscript pattern intended for the inscriptions on the Rector’s Palace and Great Onofrio Fountain.

BONSENJO_AGENCIJA_LOGOTIP-01.png
bottom of page