top of page

NARUČITELJ:

Društvo arhitekata Dubrovnik
platforma Grada Gladan


KREATIVNI TIM:

Kristina Mirošević
Iva Knego Šoletić
Tomi Šoletić


 

Grada Gladan (javni prostori Dubrovnik)

vizualni identitet, dizajn i prijelom publikacije, projektiranje ambalaže za publikaciju

 

Projekt Grada Gladan pokrenut je s namjerom istraživanja fenomena javnog u međuodnosu prostora i zajednice. Metode korištene u radu su arhitektonsko-urbanističko mapiranje javnih prostora i njihova statistička obrada, dijalog s akterima koji djeluju u javnom prostoru, te anketiranje građana. 

 

Prezentirani rezultati istraživanja oblikovani su kroz jedinstvenu mapu koja slojevito razlaže prikupljenu građu. Korice publikacije na kojima se nalazi sažetak projekta su ujedno i mapa koji sadrži dva sveska – intervjue sa sudionicima dijaloga i analize anketa, te kartu koja se rastvara u plakat A2 formata i prikazuje odnose veličina javnih površina gradskih kotareva.

 

Sam logotip projekta Grada Gladan prikazan je kroz tipografski tretman te dvije riječi koje se 'bore' za isto mjesto prezentirajući tako građane i građevinske investitore koji se bore za limitirani javni gradski prostor. 

 

//

 

The hunger for City / Public spaces Dubrovnik. The intention behind the project The hunger for City is researching the phenomenon of correlation between public space and the community. The work methods used in the research are architectural-urban mapping of public spaces and their statistical processing, dialogue with the participants operating in public space, and surveying the citizens. 

 

The results presented are formed through a unique map which thoroughly layers all the collected material. The cover of the publication, which involves a summary of the project, is also a map containing two volumes – interviews with the participants in the dialogue and the analyses of the surveys, and a map that opens up into an A2 poster which shows the size ratio of public areas in urban districts. 

 

The logo of the project itself is presented through a typographic treatment of the two words conflicting for the same space, thus representing the citizens and the construction investors who are competing for the limited public space of the city.

 

BONSENJO_AGENCIJA_LOGOTIP-01.png
bottom of page